TV-kontroll och filmning av avlopp Skåne

Spolning av avlopp

Att se och upptäcka synliga och ytliga skador är lätt som till exempel läckage från tak eller gamla paneler med sprickor i fasaden. Det är däremot svårare att se hur avlopp egentligen mår och ser ut. Hur är egentligen skicket på dem? Med hjälp av filminspektion kan dina frågor besvaras genom att filminspektionen synliggör eventuella skador eller problem, ifall behovet är akut eller om en framtida avloppsrenovering skall göras. En filminspektion är även att föredra inför ett kommande husköp. 

Vi hittar roten till problemet

Tillsammans med vårt systerföretag kan vi hjälpa er med filminspektion och läcksökning. Vi har utvecklat egna metoder för läcksökning av läckage på tappvatten- och värmerör, avlopp, golvvärme, dränering etc. Har ni ett golv som har börjat resa sig i ett rum så har ni med största sannolikhet ett läckage. Har färgen börjat släppa på väggen i källaren så fungerar säkert inte er dränering som den skall. Ser ni en liten missfärgning på ert innertak är ert avlopp säkerligen otätt. Vi kan med vår utrustning hitta läckage på nergjuten golvvärme med ca 3 cm marginal – i princip ”spot on”.

Ligg steget före – upptäck problemet i tid

Att ligga steget före när det kommer till avlopp är A och O. I största möjliga mån vill man minimera risken för oväntade och tråkiga kostnader som dyra översvämningar vid stopp. Dessa problem kan undvikas med hjälp av rörfilmning, även kallad TV-inspektion, vilket visar dina eventuella avloppsproblem i tid. Att ligga steget före vid husköp är även det att föredra. Vi rekommenderar starkt att utföra en filminspektion inför kommande husköp. 

Kort om filminspektion (användningsområden):

  • Kontroll av rörens skick
  • Nybyggnationer
  • Vid övertagande av fastighet (besiktning)
  • Vid särskilt krävande stopp-avhjälpning
  • Skapa ritning för rörsystemet
  • Inspektion av övriga trånga, svåråtkomliga utrymmen

Kontakta oss idag

Ring oss på 072-215 15 55 eller maila kontakt@preventum.one

Lilla Garnisonsgatan 31

25467 Helsingborg

Telefon: 072-215 15 55

Mail: kontakt@preventum.one


Copyright Preventum 2018