Råttbekämpning Skåne

Ta tag i problemet i tid

Råttproblem är inte roligt. Att upptäcka att man har råttor i hemmet eller på företaget är ofta mycket påfrestande och otäckt. Råttor kan bära på sjukdomar dom man inte vill ha in i hemmet. Utöver hälsoriskerna är råttorna kända för att orsaka bränder genom att tugga på elkablar. Råttor kan även gnaga igenom plats, trä och mjukt stål. För att bli av med råttor är professionell råttbekämpning det mest effektiva och snabbaste sättet. Dessa ingrep kan förhindra skador på din egendom och skydda mot sjukdomar som sprids genom råttorna.

Om du tror eller anar att du har råttor är det väldigt viktigt att agera snabbt och direkt för att förstå hur pass omfattande angreppet är. Kontakta oss så kan vi snabbt hjälpa dig att bli av med dessa ohyror. 

Tecken på råttor

Råttor är kända för att skada egendom, sprida sjukdomar, förorena livsmedel och djurfoder. Om råttor har möjlighet, tar sig gärna råttorna in i ditt hem eller företag, där de kan införa sjukdomsbärande parasiter som loppor, löss och fästningar. Att se en råtta kan ibland vara knepigt då råttor är som mest aktiva mellan skymning och gryning. Däremot är det mer troligt att upptäcka tecken på råttor.

Identifiera tecken på råttor

  • Råttspillning – Brukar fotats identifieras på koncentrerade platser då råttor producerar upp till 40 spisningar per natt. Spillningen från en brun råtta är mörkbrun och har en avsmalnande form som påminner om ett stort riskorn.
  • Skarpljud – Råttor är duktiga klättrare, i synnerhet svartråttor. De tar sig enkelt upp till loftutrymmen och övre våningar i byggnader. Därför kan skrapljud nattetid tyda på tecken från en råtta. Till skillnad från svartråttor är brunråttor mindre skickliga klättrare och är därför mer troligt att höra deras gagnande och spring på exempelvis golvbrädor och trall.
  • Fotspår – Råttor lämnar fot- och svansmärken efter sig i dammiga och mindre använda områden a byggnader. För att lokalisera detta kan man lysa med en ficklampa i låg vinkel för att se spåren från råttan. Ett tips för att fastställa att råttorna är aktiva är att strö fint mjöl eller liknande längs en liten sträcka av golvet nära fotspåren för att kontrollera om det finns färska spår nästkommande dag.
  • Gnidmärken – På grund av råttornas dåliga syn springer de gärna längs väggar och golvlister. Fett och smuts från deras kroppar kan lämna fläckar och mörka märken på föremål de går mot gång efter gång.
  • Gångar – Brunråttor är kända för att gräva underjordiska gångar för skydd, matförvaring och för att bygga bo. Oftast finns dessa gånger intill fasta föremål eller byggnader (ex. trall, trädgårdsskjul, garage) men finns också i avskilda områden i grönområden.

Kontakta oss idag

Ring oss på 072-215 15 55 eller maila kontakt@preventum.one

Lilla Garnisonsgatan 31

25467 Helsingborg

Telefon: 072-215 15 55

Mail: kontakt@preventum.one


Copyright Preventum 2018